Лип
9
Нд
Народився Володимир Борисович Порфир’єв
Лип 9 all-day

9 липня 1899 р. – народився Володимир Борисович Порфир’єв
Володимир Порфир’єв – професор кафедри геології і розвідки нафтових родовищ. У Львівському політехнічному інституті створив кафедру геології та розвідки нафтових і газових родовищ, готував фахівців геологів-нафтовиків і наукових працівників. Організував науково-дослідну роботу в галузі нафтової промисловості. З 1952 року – член-кореспондент і з 1957 року – дійсний член АН УРСР. Опублікував близько ста наукових праць, присвячених питанням походження нафти, міграції та формування покладів нафти, озокериту, природи і метаморфізму твердих форм горючих корисних копалин. Учений-теоретик рідкісного профілю у галузі геології і геохімії каустобіолітів.

Народився Лаврентій Жмурко (Wawrzyniec Żmurko)
Лип 9 all-day

9 липня 1824 р. – народився Лаврентій Жмурко (Wawrzyniec Żmurko)
Лаврентій Жмурко – професор кафедри математики. Після закінчення Віденського університету у 1851 році, був запрошений на посаду професора математики Технічної академії у Львові, а згодом очолив кафедру. Він був не тільки видатним вченим, який став професором на 26-му році життя, але і талановитим педагогом, що розробив оригінальний метод викладання математики. У 1871 році його запросили на посаду завідуючого кафедрою математики Львівського університету. Але він продовжував читати лекції і в Технічній академії. Ним написано понад тридцять наукових праць з різних розділів математики. Широко відомі в наукових колах тригонометричні підстановки Жмурка в інтегральному обчисленні. Створив інструменти для креслення різних кривих. В. Жмурко вважається засновником львівської математичної школи.

Лип
10
Пн
50-літній ювілей Львівської політехнічної школи
Лип 10 all-day

10 липня 1894 р. – відбулося урочисте святкування, присвячене закінченню 50-го навчального року у Львівській політехніці, на якому з промовою виступив ректор Плацид Дзівінський. Львівська політехнічна школа відзначила 50-літній ювілей своєї діяльності в присутності делегатів кількох австрійських і угорських університетів та політехнік.

Марії Склодовській-Кюрі присвоєно звання почесний Doctor Honoris Causa
Лип 10 all-day

10 липня 1912 р. – вперше у Політехнічній школі звання почесний Doctor Honoris Causa Львівської політехніки було присвоєно Марії Склодовській-Кюрі.

Народився Віктор Якович Прохоренко
Лип 10 all-day

10 липня 1937 р. – народився Віктор Якович Прохоренко
Віктор Прохоренко – професор кафедри прикладної фізики та наноматеріалознавства. У 1984 році після захисту докторської дисертації, здобув учений ступінь доктора технічних наук, а в 1985 році обраний на посаду завідувача кафедри фізики металів і матеріалознавства Львівського політехнічного інституту. У 1987 році затверджений у вченому званні професора цієї ж кафедри. У галузі навчально-методичної роботи створив тлумачні словники, посібники, видав практикум з фізики металів, опублікував 230 наукових праць, у тому числі чотири монографії, одержав десять авторських свідоцтв на винаходи.