When:
10/07/2024 all-day
2024-07-10T00:00:00+03:00
2024-07-11T00:00:00+03:00

10 липня 1937 р. – народився Віктор Якович Прохоренко
Віктор Прохоренко – професор кафедри прикладної фізики та наноматеріалознавства. У 1984 році після захисту докторської дисертації, здобув учений ступінь доктора технічних наук, а в 1985 році обраний на посаду завідувача кафедри фізики металів і матеріалознавства Львівського політехнічного інституту. У 1987 році затверджений у вченому званні професора цієї ж кафедри. У галузі навчально-методичної роботи створив тлумачні словники, посібники, видав практикум з фізики металів, опублікував 230 наукових праць, у тому числі чотири монографії, одержав десять авторських свідоцтв на винаходи.