Структура бібліотеки

Андрій Андрухів – директор [ роб. тел.: +38 (032) 258-21-28, e-mail: andriy.i.andrukhiv@lpnu.ua ]
Олена Харгелія – заступник директора з виробничої роботи [ роб. тел.: +38 (032) 258-24-63, email: olena.v.kharheliia@lpnu.ua]
Галина Петришин – заступник директора з господарської роботи [ роб. тел.: +38 (032) 258-21-28]
Адміністрація знаходиться за адресою: вул. Професорська, 1, кімн. 5
Українсько-японський центр при Національному університеті “Львівська політехніка” НА ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ - ПРИПИНИВ СВОЄ ФУНКЦІОНУВАННЯстворено з метою вдосконалення системи підготовки філологів-японістів, створення умов для самостійного вивчення японської мови та літератури з різних галузей японознавства студентами університету та інших вузів України, поглиблення культурного зближення, покращення дружніх взаємовідносин та розвиток співробітництва між Україною та Японією. Центр є структурним підрозділом Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» та знаходиться за адресою вул. Професорська, 1 кім. 8  Основними цілями та завданнями Центру є:
 • організація та координація заходів, пов’язаних з навчально-методичною роботою викладачів-японістів;
 • організація лекцій, зустрічей, симпозіумів, конференцій, літніх шкіл та інших заходів, що передбачають збереження і поширення знань про японську культуру серед широкої громадськості;
 • підвищення рівня знань з японської мови, допомога студентам у самостійному вивченні та вдосконаленні японської мови;
 • надання можливості користування та консультування, щодо використання літературного фонду Науково-технічної бібліотеки;
 • здійснення міжнародного співробітництва за узгодженням із Відділом міжнародних зв’язків Львівської політехніки;
 • налагодження контактів з японськими навчальними закладами з подальшою перспективою взаємообміну студентами;
 • запрошення провідних спеціалістів чи майстрів традиційних японських мистецтв (в т. ч. японських бойових мистецтв) до м. Львова, з метою проведення семінарів та майстер-класів для зацікавлених осіб;
 • надання консультацій при плануванні та реалізації різноманітних проектів для працівників НУ “ Львівська політехніка” та зацікавлених осіб;
 • налагодження зв’язків з Товариством сприяння японсько- українських культурних взаємостосунків, м. Яо, преф. Осака, Японія;
 • налагодження стосунків з подібними Центрами, котрі вже існують у інших містах України;
 • налагодження стосунків з японськими фондами та організаціями, що займаються фінансовою допомогою та підтримкою різноманітних проектів за межами Японії;
 • налагодження стосунків з Посольством Японії в Україні

Керівник центру:

Ігор Зорій Ігор Email: izoriy@yahoo.com , ihor.zoriy@gmail.com
Основні напрями роботи відділу:
 • каталогізація документів  (нових надходжень та видань з ретроспективної частини фонду) відповідно до міжнародного стандарту опису;
 • редагування бібліографічних записів електронного каталогу;
 • організація довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;
 • надання послуг з визначення індексу УДК та авторського знаку.
Відділ обслуговує за адресою:вул. Професорська, 1, кімн.19 (другий поверх).
Завідувач відділу:Марія Задорожна
e-mail: mariia.v.zadorozhna@lpnu.ua
Режим роботи: понеділок - п’ятниця: 10:00-18:00 ; субота та неділя - вихідні
Контактна інформація: тел.: +38(032)258-21-61  
Основні напрями роботи відділу:
 • бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів усіх форм навчання та інших категорій користувачів навчальною літературою;
 • здійснення контролю за термінами повернення літератури  і заходів з попередження та ліквідації читацької заборгованості;
 • організація, збереження та аналіз використання фонду відділу;
 • організація довідково-бібліографічного апарату на фонд відділу;
 • організація книжкових виставок нових надходжень;
 • надання послуг з інформаційного супроводу дослідження.
Фонд відділу це  652 тис. примірників різних видів документів з технічних, природознавчих, філологічних наук.

  Відділ обслуговує за адресою: вул. Митрополита Андрея, 3, 2-й поверх.
Завідувач відділу:Лариса Яремчук
e-mail:larysa.v.yaremchuk@lpnu.ua
Режим роботи: понеділок – п’ятниця: 10.00 – 18.00 ; субота та неділя - вихідні.
Контактна інформація: тел.: +38(032) 258-27-23, +38(032) 258-26-48
Основні напрями роботи відділу:
 • супровід автоматичних бібліотечних інформаційних систем (АБІС), впровадження нових модулів АБІС;
 • адміністрування автоматизованих робочих місць (АРМ) та серверів;
 • координація діяльності та надання консультативної допомоги відділам бібліотеки з питань інформатизації;
 • науково-дослідна робота у галузі інформатизації бібліотечної справи.
Відділ знаходиться за адресою: вул. Професорська, 1, кімн. 3, 4.
Завідувач відділу: Катерина Букатевич
e-mail: lib_adm@lpnu.ua, kateryna.a.bukatevych@lpnu.ua
Режим роботи: понеділок – п’ятниця: 10.00 – 18.00 ; субота та неділя - вихідні.
Контактна інформація: тел.: +38(032) 258-24-27
Основні напрями роботи відділу:
 • формування фонду бібліотеки, відповідно до напрямів навчальної та наукової діяльності університету;
 • облік та реєстрація документів в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі та розподіл між структурними підрозділами бібліотеки;
 • формування обмінного фонду бібліотеки та здійснення міжнародного та вітчизняного книгообміну.
  Відділ обслуговує за адресою: вул. Професорська, 1, кімн. 1.
Завідувач відділу: Світлана Бандрівська
e-mail: books@lpnu.ua, svitlana.v.bandrivska@lpnu.ua
Режим роботи: понеділок – п’ятниця: 10.00 – 18.00 ; субота та неділя - вихідні.
Контактна інформація: тел.: +38(032) 258-21-64
Основні напрями роботи відділу:
 • організація та здійснення науково-дослідної, науково-методичної та організаційно-управлінської роботи;
 • участь у формуванні стратегії розвитку бібліотеки;
 • впровадження  сучасної концепції організації та управління бібліотечної справи;
 • вивчення та впровадження в практику бібліотеки інноваційних технологій та методів роботи;
 • організація системи підвищення кваліфікації працівників бібліотеки;
 • аналіз та узагальнення роботи підрозділів бібліотеки;
 • створення загальнобібліотечних організаційно- інструктивних матеріалів та участь у розробці документів, що регламентують технологічні процеси.
Відділ обслуговує за адресою: вул. Професорська, 1, кімн. 20.
Завідувач відділу: Наталія Мосієнко
e-mail: nataliia.i.mosiyenko@lpnu.ua, metod.ntb@lpnu.ua
Режим роботи: понеділок – п’ятниця: 10.00 – 18.00 ; субота та неділя - вихідні.
Контактна інформація: тел.: +38(032) 258-26-62
Основні напрями роботи відділу:
 • організація, збереження загального фонду бібліотеки;
 • ведення довідково-бібліографічного апарату відділу;
 • вивчення фонду з метою виявлення цінної та рідкісної книги;
 •  пошук та ідентифікація даних про вчених Львівської політехніки та їх наукові доробки у фонді;
 • бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів;
 • організація виставок нових надходжень.
Фонд відділу близько 900 тис. примірників книжкових, неопублікованих, серіальних вітчизняних та іноземних видань, більшість з яких науково-технічного спрямування, серед яких праці вчених Львівської політехніки та видання з розвитку наукових шкіл університету.
Відділ обслуговує за адресою: вул. Професорська, 1, кімн. 23 (головне книгосховище).
Завідувач відділу: Оксана Громова
e-mail: Oksana.I.Hromova@lpnu.ua
Режим роботи: понеділок – п’ятниця: 10.00 – 18.00, субота та неділя - вихідні.
Контактна інформація: тел.: +38(032) 258-21-63
Основні напрями роботи відділу:
 • надання послуг з питань наукометрії;
 • формування переліку та верифікація наукових та навчально-методичних публікацій науковців Львівської політехніки;
 • організація та проведення семінарів, індивідуальних та групових консультації з питань інформаційного забезпечення наукової та навчальної діяльності;
 • укладання та підготовка до випуску бібліографічних покажчиків серії  “Біобібліографія вчених Львівської політехніки”;
 • наповнення Електронного наукового архіву.
Відділ обслуговує за адресою: вул. Професорська, 1, кімн. 16,17. Завідувач відділу: Тетяна Ільницька e-mail: tetiana.v.ilnytska@lpnu.ua Режим роботи: понеділок – п’ятниця: 10.00 – 18.00 ; субота та неділя - вихідні. Контактна інформація: тел.: +38(032) 258-22-11
Основні напрями роботи відділу:
 • організація та здійснення науково-дослідної, науково-методичної та організаційно-управлінської роботи;
 • участь у формуванні стратегії розвитку бібліотеки;
 • впровадження  сучасної концепції організації та управління бібліотечної справи;
 • вивчення та впровадження в практику бібліотеки інноваційних технологій та методів роботи;
 • організація системи підвищення кваліфікації працівників бібліотеки;
 • аналіз та узагальнення роботи підрозділів бібліотеки;
 • створення загальнобібліотечних організаційно- інструктивних матеріалів та участь у розробці документів, що регламентують технологічні процеси.
Відділ обслуговує за адресою: вул. Митрополита Андрея 3, 5 поверх.
Режим роботи: понеділок – п’ятниця: 10.00 – 18.00 ; субота та неділя - вихідні.
Контактна інформація: тел.: +38(032) 258-26-17.