When:
03/09/2023 all-day
2023-09-03T00:00:00+03:00
2023-09-04T00:00:00+03:00

Едвін Гаусвальд (народився 3 вересня 1868 року) – професор кафедри машинобудування. У 1903 році був призначений професором і очолив новоорганізовану другу кафедру будови машин у Львівській політехнічній школі. Предмет цієї кафедри був профілюючим у підготовці інженерів-конструкторів. З 1904 року за його ініціативою вперше у Львівській політехнічній школі впроваджено предмет лекцій і практичних занять – «Організація управління підприємствами», налагоджено співробітництво з машинобудівною промисловістю в країні і за кордоном. Розробив різні конструкції елементів. Обирався кілька разів деканом машинобудівного факультету. У 1912–1913 навчальному році був ректором Львівської політехніки, а в 1915–1916 роках – проректором. Працював над впровадженням теорії опору матеріалів у практику інженера-виконавця, заснуванням промисловості на раціональних економічних засадах. Автор понад 100 наукових праць.