When:
26/09/2023 all-day
2023-09-26T00:00:00+03:00
2023-09-27T00:00:00+03:00

Євген Миколайович Мокрий (народився 26 вересня 1935 року) – професор кафедри технології основного органічного та нафтохімічного синтезу. У 1977–1991 роках був деканом факультету технології органічних речовин. На кафедрі технології органічних продуктів під керівництвом професора Є. М. Мокрого сформовано потужний науковий напрям «Теоретичні основи створення високоефективних ініціюючих та каталітичних систем для процесів селективних перетворень органічних сполук», а наукова школа кафедри з цього напряму визнана як в Україні, так і за її межами. Займався проблемою каталітичного окислення органічних сполук з використанням акустичної кавітації. Він виявив неабиякі риси талановитого керівника і організатора, що дозволило у 1992 році поновити у Львівській політехніці підготовку фахівців зі спеціальності «Технологія бродильних виробництв і виноробства»Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордену «Знак пошани», член Європейської асоціації зі звукохімії, академік Академії вищої школи України, соросівський професор. Опублікував 260 наукових статей, два підручника, три монографії, одержав шість патентів і 25 авторських свідоцтв на винаходи.