Послуга призначена для надання актуальної інформації за тематикою запиту з метою якнайповнішого задоволення інформаційних потреб, формування необхідних знань та вмінь для якісної реалізації науково-педагогічної та навчальної діяльності. 

Напрями консультаційної роботи:

– робота із платформою Web of Science та Scopus (реєстрація, пошук публікацій, підбір журналів для представлення результатів досліджень і т.д.);

– створення профілю у Google Scholar;

– створення профілю та робота із ідентифікатором ORCID;

– створення віртуального профілю науковця та його просування (на основі платформи ResearchGate); 

– робота із бібліографічними менеджерами (EndNote, Mendeley);

– робота із національними та міжнародними стандартами формування бібліографічних описів;

– основи академічного письма (поняття академічної доброчесності, публікаційної етики, плагіату, коректного цитування, структури наукової публікації і т.д.);

– просування наукових видань у наукометричні бази даних (аналіз відповідності наукових видань сучасним міжнародним стандартам, формування покрокових рекомендацій для актуалізації видань стосовно їхнього включення у наукометричні бази даних);

– отримання науковим журналом ідентифікаційного номеру періодичного видання ISSN та ідентифікатора цифрового об’єкту DOI. 

З метою уникнення додаткових витрат часу необхідно здійснити попереднє замовлення індивідуальної чи групової консультації для підготовки бібліотекарем актуальних інформаційних матеріалів. 

Для отримання послуги просимо заповнити онлайн-форму: