Послуга призначена  для забезпечення повноти та оперативності представлення результатів наукової діяльності вчених Національного університету «Львівська політехніка» в міжнародному  науковому інформаційному просторі. Просування наукових видань у наукометричні бази полягає у науково-консультаційному супроводі та співпраці з редакторами (відповідальними особами) з питань включення наукових видань, закріплених за навчально-науковими інститутами та кафедрам Львівської політехніки, до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus).

Напрями науково-консультаційної роботи:

– ознайомлення з базовими вимогами наукометричних баз даних до наукових видань;

– аналіз наукового видання щодо відповідності міжнародним стандартам;

– формування рекомендацій для актуалізації наукового видання відповідно до вимог, що висуваються наукометричними базами даних;

– створення, наповнення, супровід спеціалізованої Інтернет платформи журналу разом із вибором хостингу та доменного імені; 

– подання заявки на включення наукового видання до наукометричних баз даних.

Для отримання послуги просимо заповнити онлайн-форму: