ISSN (International Standard Serial Number) – це міжнародний стандартний номер періодичного видання; цифровий восьмизначний код, який ідентифікує періодичне видання (ЗМІ) незалежно від країни походження.

Україна з 11 березня 2021 року має Національний центр ISSN, всі запити на отримання ISSN направляються до Книжкової Палати України. Послуга є платною.