Послуга призначена для формування основних засад реалізації, представлення та промоції результатів дослідницької діяльності науковців Львівської політехніки. Метою впровадження послуги є покращення показників оцінювання публікаційної діяльності науковців Львівської політехніки.

Формування стратегії передбачає:

  • детальний аналіз публікаційної діяльності науковця;
  • формування комплексних рекомендацій для реалізації якісної публікаційної стратегії науковця;
  • підбір наукових журналів, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або Web of Science, для публікації результатів досліджень науковця;
  • підбір потенційних колаборантів для реалізації наукових досліджень;
  • реєстрація персональних профілів науковця у спеціалізованих соціальних мережах з метою промоції результатів наукової діяльності науковця.

Для отримання послуги просимо заповнити онлайн-форму: