Біобібліографічна інформація відображає науковий, культурний та духовний потенціал нації. Цінність бібліографічних покажчиків у представленій в них широкій бібліографічній базі, яка є фундаментом для написання нових наукових досліджень.

Перший персональний бібліографічний покажчик підготовлено бібліотекою Національного університету “Львівська політехніка” у 1986 році. Серія «Біобібліографія вчених Львівської політехніки», яка сформувалась у 1996 році, відображає весь комплекс наукових робіт видатних вчених сучасності, представлені бібліографічні відомості і література про їх життя та діяльність. Ці видання охоплюють перелік праць вченого за весь період його творчої діяльності. Це матеріал, який носить не лише особистий характер, бо в ньому зібрані праці одного автора, але й матеріал до історії становлення і розвитку наукових шкіл університету. У 2019 р. започатковано історичну серію біобібліографічних покажчиків.

Послуга із складання персональних покажчиків полягає у підготовці видань, що охоплюють біографічні відомості, систематизований перелік праць особи та список літератури про неї, представлені за допомогою бібліографічних даних.

За послугою можна звернутись особисто у відділ наукового бібліографії  (вул. Професорська 1, кім. 16, 2 поверх, контактний телефон 258-22-11)або заповнити онлайн-форму:


Покажчики, які ми нещодавно підготували

Бобало Юрій Ярославович : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Наук.-техн. б-ка ; [уклад. О. Б. Ніколюк ; ред. рада: О. В. Шишка (голова), І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, І. О. Войтович ; бібліогр. ред. І. Бєлоус]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 80 с. : іл., портр. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 56).
Галина Петрівна Петришин : біобібліогр. покажч. / Національний університет “Львівська політехніка”, Науково-технічна бібліотека ; [уклад. О. Б. Ніколюк ; ред. рада: А. І. Андрухів, О. В. Харгелія, Р. С. Самотий, О. В. Шишка]. – Львів : Растр-7, 2017. – 123 с. : портр. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 57).
Богдан Степанович Посацький : біобібліогр. покажч. : [до 75-річчя від дня народж.] / Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Наук.-техн. б-ка ; [уклад.: О. В. Шишка, О. Б. Ніколюк ; ред. рада: А. І. Андрухів, О. В. Харгелія, Р. С. Самотий, О. В. Шишка]. – Львів : Растр-7, 2017. – 72 с. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 58).
Роман Іванович Байцар : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Наук.-техн. б-ка ; [уклад. Г. М. Щитинська, А. В. Ржеуський ; бібліогр. редагування І. О. Войтович]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 116 с. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 59).
Галина Остапівна Партин : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Наук.-техн. б-ка ; [уклад. Р. В. Проскурницька ; ред. рада: А. І. Андрухів, О. В. Харгелія, Р. С. Самотий, О. В. Шишка]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 72 с. : іл., фот. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 60).
Тіна Ковальчук – архітектор, педагог, графік : [біобібліогр. покажч.] / Нац. ун-т “Львів. політехніка” ; [упоряд. кат. Т. Клименюк ; бібліогр. редагування О. Ніколюк]. – Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2018– 224 с. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; [без номера вип.]).
Роман Миколайович Липка : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Наук.-техн. б-ка ; [упоряд. кат. Т.Клименюк ; бібліогр. укладання та редагування О. Ніколюк] – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. – 48 с. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 61).
Іван Іванович Левинський: архітектор, підприємець, громадський діяч, меценат : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Наук.-техн. б-ка ; [упоряд. кат.: С.М. Лінда та ін.; за ред. Т. Клименюк ; бібліогр. укладання та редагування: О. Ніколюк]. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2019. – 148 c. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки).
Христина Ігорівна Ковальчук : біобібліогр. покажч. / [упоряд. кат. Т. М. Клименюк ; бібліографія О. Ніколюк]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. – 64 с. : іл.
Матвійків Михайло Дмитрович : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка ; [уклад. О. В. Шишка, О.Б. Ніколюк ; ред. рада: А. І. Андрухів, О. В. Харгелія, Р. С. Самотий, О. В. Шишка]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. – 56 с.(Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 62)
Шишка Олександр Володимирович : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка ; [уклад. О. Б. Ніколюк ; ред. рада: А. І. Андрухів, О. В. Харгелія, Р. С. Самотий, О. В. Шишка]. – Львів, 2019. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 63)
Едгар Ковач: наукові та творчі практики архітектора : зб. наук. нарисів, документів, біобібліогр. матеріалів до 170-річчя з дня народж. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Наук.-техн. б-ка ; [упоряд. зб.: С. Лінда та ін.; за ред. Т. Клименюк ; бібліогр. укладання та редагування: О. Ніколюк, Р. Самотий]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки).